Ana sayfa Yasal Uyarı

Yasal Uyarı

Web sitelerimizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıda listelenen tüm web sitelerimizin kullanımı, yine aşağıdaki yasal uyarının okunduğu ve eksiksiz olarak kabul edildiği anlamına gelir.

Web sitelerimiz:

www.dstk.net, www.akvaryumum.com, www.bettabetta.com, www.cikolatasever.com, www.evcilcafe.com, www.geliselim.com, www.incelemece.com, www.korman.info, www.motivasyonsozleri.com, www.pokerokulu.com, www.satrancmerkezi.com, www.surseo.com

Bu Yasal Uyarı dört bölüme ayrılır:

Gizlilik Politikası
Fikri Mülkiyet Hakları
Feragat
Uygulanabilir yasa ve yargı yetkisi

GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası, dstk.net ve bağlı sitelerimizi ziyaret edenlerden ne amaçla ve nasıl bilgi topladığımızı ve kullandığımızı açıklar.
Bazı kişisel verileriniz toplanır ve işleme tabi tutulur. Kişisel veriler, belirli veya belirsiz bir bireye ait herhangi bir bilgi olabilir.
Kişisel veri ve gizliliğinizi korumayı taahhüt ediyoruz. Sonuç olarak, verdiğiniz ve topladığımız tüm bilgileri muhafaza ediyor ve bu verileri sadece yürürlükteki veri koruma düzenlemelerine uygun olarak kullanmayı garanti ediyoruz. Tüm yasalara ve yönetmeliklere uyulması için, zaman zaman bu Gizlilik Politikası değişikliğe uğrayabilir.

Ne tür kişisel verileri topluyoruz?

Kayıt işlemi esnasında veya başka bir şekilde bize ulaştırdığınız şahsi detay ve bilgilerinizle ilgili kişisel bilgileriniz tarafımızca arşivlenir. Bu veriler, soyadı, isim, posta adresi ve e-posta adresi, telefon ve faks numarası, şirket ve unvanları içerebilir.
Ayrıca, Web sitelerimizin kullanımı aracılığıyla bir araya getirilen bilgileriniz toplanır ve işleme tabi tutulur. Bu bilgiler, ziyaretçi kimliği, ziyaret tarih ve saati, kullandığınız tarayıcı tipi, IP adresi ve ziyaret edilen sayfaların yanı sıra Web sitelerimizden indirdiğiniz dosya türü ile ilgili verileri de içerebilir. Bu veriler, çerez (cookie) kullanımı esnasında elde edilebilir. Çerez dosyası, bir Web sitesi yazılımı uygulaması tarafından oluşturulan ve bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler giriş kodu, parola ve tercihler ​​de dâhil olmak üzere bir dizi bilgiler içerebilir. Çerezlerin kullanımı, tarama tercihlerinizin kaydını tutarak, sizlere daha hızlı ve daha fazla kişiselleştirilmiş hizmetler sunar, daha keyifli bir ziyaret imkânı tanır. Internet tarayıcınız, tanımlama bilgilerini (çerezleri) otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmış olabilir. Sabit diskinize gönderilen tüm çerezler hakkında bilgi sağlamak için Internet tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Çerezleri reddetmesi için Internet tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz, böylece geçmiş uygulamalarınızı, Web sitemizde azaltabilir ya da bazı bölümlere erişimi önleyebilirsiniz.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi amacı

Web sitelerimize erişerek, yukarıda açıklandığı gibi, kişiselleştirilmiş hizmetler sunmayı amaçlayan veri toplama ve işleme faaliyetimizi kabul etmiş ve onaylamış olmaktasınız. Örneğin, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi, gelecekte Web sitemizi ziyaretinizdeki tercihlerinizi veya geçmiş deneyimlerinizi (örnek: tartışma forumu kaydı) kayıt için izin verecektir. Ayrıca, önerilen içerik ve hizmetlerimizi geliştirmek için veya istatistiksel amaçlı kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilir. Kişisel bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında belirtilen maddeler dışında başka amaçlar için kullanılmaz. Kişisel verileriniz gerekenden daha uzun süre tutulmamaktadır, istatistiklere göre son altı ay bu veriler silinir veya anonim hale getirilir. İstatistiksel amaçlı, kişiselleştirilmiş hizmetleri geliştirmek ve içeriği geliştirmek için, google ve amazon.com.tr ile bu bilgileriniz paylaşılabilir. Herhangi bir diğer üçüncü taraf ile kişisel veri iletişimi kurulmaz.

Üçüncü taraf web sitelerine linkler (bağlantılar)

Web sitemiz üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu sitelerin gizlilik politikaları için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez ve hiç bir şekilde, bu Web sitelerinin yürürlükte olan veri koruma uygulamalarının ilgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı garanti edilmez. Herhangi bir kişisel veri açıklamadan önce bu sitelerin her birinin gizlilik politikasını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Kişisel verilerin güvenliği

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, silme veya değişikliklere karşı korumalı olmasını sağlamak için tedbirler alıyoruz. Gizlilik çıkarlarınızın korunması için gerekli önlemleri alıyoruz. Kişisel bilgileriniz sadece dstk.net grubumuz içinde yetkili kişilere ifşa edilecektir.

Haklarınız

Yürürlük uyarınca veri koruma yönetmeliği tarafından garanti edilen, toplanan ve işlenen kişisel verilerinizi, amacına uygun şekilde yanlış veya gereksiz verileri silmek veya değiştirmek hakkına sahipsiniz. Kimlik kartınızın bir kopyası ile birlikte, yazılı, tarihli ve imzalı bir istek göndererek kişisel verilerinize erişim elde edebilirsiniz. Web sitelerimizdeki iletişim linklerini kullanarak irtibat kurunuz.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Web sitelerimizin içeriği açıklanan teknolojide sınırlama olmaksızın; metinler, resimler, fotoğraflar, sesler, logolar, ikonlar ve yazılım, ve yine hiç bir sınırlama olmaksızın; telif hakları, komşu hakları, marka, ticari isim, alan adı, veri tabanı hakları, patent, know-how, modeller, logo ve tasarımlar fikri ve/veya sınai emlak hakları tarafından korunmaktadır. Web sitemizin kullanımında, herhangi bir içerik üzerinde, herhangi bir hak vermez. Web sitelerimizin içeriği sadece kişisel kullanım için sunulan hizmetlerden faydalanmak için kullanılır. Herhangi bir sınırlama olmaksızın çoğaltılması, üçüncü şahıslara aktarılması (herhangi bir amaç için değişiklik, adaptasyon ve iletişim), gibi diğer tüm kullanımlar yasaktır.

FERAGAT

Web sitelerimizde, yayımcınız olarak mümkün olduğu kadar doğru ve eksiksiz bilgi vermeye çalışmakla beraber. İnternetin ve çağımızın hızla değişen doğası nedeniyle tüm bilgilerin güncel ve doğru olduğunu iddia etmiyoruz. Verilen tüm bilgiler 30 yıllık deneyim ve toplanan makalelerden sağlanmaktadır. Yazılan tüm makalelerde kaynak kullanıldıysa, bu sayfalara bağlantı verilmektedir. Verilen bilgileri doğrulamak için tüm girişimlerde bulunulmuş olmasına rağmen bu web sitelerimizde, dstk.net, ihmaller veya burada konunun aksi yorumlanmasıdan kaynaklı hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Belirli kişi, halk veya kuruluşların algıladığı herhangi bir olay istenmeden yapılmıştır. Hayattaki her şey gibi, Pratik tavsiye kitaplarında ve web sitelerinde, herhangi bir gelir garantisi verilmemektedir. Okuyucular kendi bireysel koşulları hakkında kendi kararlarını vermek konusunda özgür iradeleri ile hareket etmelidirler. Buna göre. bu kitap yada web sitelerimiz yasal, ticari, finansal bir kaynak olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Tüm okuyucularımızın hukuk, işletme, muhasebe, finansta ve sağlık konularında uzman kişi ve kuruluşlara başvurması önemle tavsiye olunur.

Web sitelerimizin içeriği yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Web sitelerimizdeki bilgilerin yorumlanması neticesinde; itibar ya da iş kaybı, gelir veya kâr kaybı, talep, işlemler, maliyet ve gider artışı gibi, bilgilerin, teknik dataların, önerilerin veya spesifikasyonların yorumuna bağlı oluşabilecek doğrudan veya dolaylı zararlarda herhangi bir sınırlama olmaksızın sorumluluk kabul edilmez.
Web sitelerimizde yer alan bilgiler takdirimize bağlı olarak zaman zaman düzeltilebilir, güncellenebilir. Böyle bir düzeltme veya güncelleme yokluğunda ortaya çıkabilecek herhangi bir yanıltıcı sonuç için sorumlu tutulamayız. Web sitelerimiz, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu Web siteleri içeriği hakkında her hangi bir sorumluluk üstlenilmez, herhangi bir garanti verilmez. Bu web siteleri kullanımı neticesinde; itibar ya da iş kaybı, gelir veya kâr kaybı, talep, işlemler, maliyet ve gider artışı gibi, oluşabilecek doğrudan veya dolaylı zararlarda herhangi bir sınırlama olmaksızın sorumluluk kabul edilmez. Üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinin fikri ve / veya sınai mülkiyet hakları ile uyumluluğu hakkında herhangi bir şekilde garanti verilmez.